Taksering

Taksering – hva er det?

Skadetaksering

Skadetaksering er en objektiv vurdering av «ting» som blir helt eller delvis skadet – eller at ting forsvinner og går tapt av den grunn. En skade kan også være tap av rettigheter eller interessebortfall.

Reklamasjonstakst

Er det dukket opp mangler eller feil etter overtagelse av bolig/leilighet? Reklamasjonstakst er en rapport som spesielt benyttes ved reklamasjon etter kjøp av bolig, men også ved generelle behov for en ekstern, objektiv og nøytral uttalelse.

Mangelen eller skaden bør være innenfor 5-6 % av boligens verdi for å lage noen sak.

Naturskade

Naturskade er en skade som direkte skyldes naturulykker som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Man skal da merke seg at indirekte skader på ting ikke dekkes gjennom naturskaden, men normalt gjennom vanlig boligforsikring.

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss , fortrinnsvis pr e-post .