Annen kontroll

Uavhengig kontroll av våtrom og andre typer arbeider i henhold til lover, normer og preaksepterte løsninger

Kontroll av alle typer arbeider (ikke elektro og rør) ifm. utførelse og overtagelse, spesielt vurderinger av flisarbeider sett i forhold til NORSK STANDARD NS3420 (utførende leggenorm) og NSEN 14411 (flisnormen) og Våtromsnormen BVN (bør være rettledende, ikke bindende).

Temaheftene:

Tolkning av normene iht NS3420 7 NSEN 14411

KFB tolkning av fallproblematikk TEK  med analyser  

kr 313,- inkl mva

Bestilles pr epost, tgaa@byggkeramikk.no og oversendes elektronisk (PDF).

Blir løpende oppdatert ved endringer i lover og regler.

Generelt

 • Mangelfull utførelse
 • Sprang mellom fliser
 • Avvik i fugebredder
 • Avvik i flisstørrelser
 • Avvik planhet og fall
 • Mangelfull utførelse av mykfuger
 • Mangelfull fuging
 • Mangelfull rengjøring etter fuging
 • Utvendige hjørneløsninger

Våtrom

Kontroll FØR flislegging

 • Fall til sluk
 • Membranløsninger og tetthet
 • Damptette løsninger ifm yttervegger og mot kalde rom
 • Høyde mellom membran ved terskel og overkant sluk
 • Utførelse i henhold til VÅTROMSNORMEN/BVN

Kontroll ETTER flislegging

 • Utførelse i henhold til TEKNISK FORSKRIFT/TEK 10 (lovdata), eventuelt Direktoratet for Byggkvalitet, Byggeregler
 • Utførelse i henhold til VÅTROMSNORMEN/BVN
 • Fall til sluk/avrenning – svanker og ujevnheter
 • Membranløsninger og tetthet
 • Produktvurderinger
 • Beslag og estetikk
 • Kontroll av produkter og løsninger

Terrasser

 • Fall til sluk/avrenning
 • Membranløsninger og tetthet
 • Produktvurderinger
 • Beslag og estetikk

Kjøpesenter – industri – trapper – offentlige arealer – annet

KFB utfører også kontroll av andre arbeider, i henhold til NBI datablader og Norsk Standard(NS), for eksempel i forbindelse med forhåndsvisning eller overtagelse av ny eller kjøpt bolig.

 • Innsetting av dører og vinduer
 • Legging av gulv – alle typer
 • Malerarbeider – normalstandard
 • Panel
 • Drenering
 • Støttemurer
 • Taktekking
 • Oppmåling/kontrollmåling av størrelse på leiligheter

I enkelte tilfeller kan det være lurt å sjekke saken med Forbrukerrådet før man setter i gang en stor prosess!

OBS: Husk at det er best  og tryggest å kontrollere på forhånd og underveis,  ikke i etterkant. Da blir også veien til en god og langsiktig løsning kortere!

"Erfaring forenkler prosessen!"

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss - fortrinnsvis på epost.

© Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Utviklet av:
pencilphone-handset