Kompetanseområder

Hva er våre kompetanseområder?

Våtrom, bassenger, terrasser og flis/natursteinsarbeider

Reklamasjon- og skadetakst

Skader, rørskader, membranskader, tilstandsvurderinger, reklamasjon flisarbeider, feil fall, problemer med rensing av sluk, universell utforming. Toleranser – svanker, kuler, skjevheter, sprang, fugebredder og andre avvik og vurderinger i forhold til NS 3420 (utførelsesnormen for flis/mur, tømrer, maler etc.), NS 3600 (boligsalgsstandarden), Teknisk forskrift (TEK10/17) og våtromsnormen(BVN).

Vanntest (tetthetskontroll av membraner)

Funksjonskontroll ift. teknisk forskrift

Er funksjonen ivaretatt er forskriften oppfylt, selv om utførelsen muligens avviker noe fra preaksepterte eller dokumenterte løsninger.

Prosjektering av våtrom

Konstruksjoner, materialvalg og løsninger med fall

Lokale utbedringer i våtrom og svømmebasseng

Det er meget sjelden at et avvik ikke kan løses med lokal utbedring.

Riv aldri et våtrom før det er utført en konsekvensutredning – og det må gjøres av en fagkyndig (som dessverre er i fåtall - uansett bakgrunn og utdannelse – her er det nok erfaring og realkompetanse som teller ) :

  • Hva MÅ gjøres?
  • Hva BØR gjøres?
  • Hva trenger vi ikke gjøre noe med – eller kan avvente utbedring?

Med en vurdering av våtrom i mer enn 50 år, er det fortsatt et fåtall våtrom (under 10) som har måttet bli totalombygget pga skader og mangler.

Lokale utbedringer er bærekraftige, fornuftige og ikke minst, en mindre belastning for byggherre.

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss - fortrinnsvis på epost.

© Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Utviklet av:
pencilphone-handset