Tjenester

KFB utfører en rekke tjenester innen våtrom, svømmebasseng, og generelle fliskonstruksjoner

Våre spesialiteter er prosjektering, oppfølging og kontroll av alle arbeider i forbindelse med disse, men også skadevurderinger, spesielt på disse feltene, men også fukt- og vannskader av alle typer!

Vi har en gjennomtrengende holdning om høy kvalitet i alle ledd – og sørger for at alt arbeid blir utført i henhold til gjeldende forskrifter og anbefalte normer fra bransjen, mange av dem har vi selv vært med å utarbeide.

Thomas G. Aamodt driver også utstrakt kursing og seminarvirksomhet i de samme emnene.

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss -  fortrinnsvis på epost.

© Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Utviklet av:
pencilphone-handset