Skadetaksering

Skadetaksering er en objektiv vurdering av «ting» som blir helt eller delvis skadet – eller at ting forsvinner og går tapt av den grunn

En skade kan også være tap av rettigheter eller interessebortfall.

Skal en skade være dekket av forsikringen må et forsikringstilfelle være inntruffet. Dvs at hendelsen faller inn under hva vilkårene definerer som en erstatningsmessig hendelse.

Husk at dersom en skade inntreffer, forventes det at skadelidte /sikrede foretar de handlinger som normalt kan forventes for å avverge eller begrense skaden!

Vår spesialkompetanse

Vi har hovedsakelig jobbet mest med våtrom og basseng, men håndterer stort sett alle typer skader, bortsett fra elektriske anlegg, henviser da fortrinnsvis til Henning Bongard, som jeg har hatt samarbeid med gjennom snart 30 år! Vi utfører:

 • Skader på svømmebasseng
 • Skader på terrasser
 • Skader på våtrom

Innhold i en skadetakst

En skadetakst skal inneholde følgende:

 • Generelle opplysninger: skadedato, besiktigelsesdato, skadested, skadenummer, skadebehandler og skadelidtes kontonummer
 • Til stede ved besiktigelsen
 • Skadehendelse / forløp
 • Skadeomfanget: må beskrivesdetaljert for hvert enkelt rom eller innbo etc
 • Reparasjon og / eller iverksette tiltak. Hva som skal repareres og hvem som skal utføre dette. Samt antatt reparasjonstid. Avtaler inngått med kunde eller håndverker skal også presiseres.
 • Skadesanering: Førstehjelp ved skader. Tiltak for å redusere skadeomfanget og kostnadene mest mulig.
 • Regress: Hvis arbeidet som har ført til skade er utført av kjent håndverker / firma skal dette inn i rapporten. Dette gjelder også hvis det er et produkt som ikke holder mål!
 • Kalkyle: Reparasjonskostnader skal fremkomme i kalkylen – rom for rom. Årsak, -omfang og forslag til utbedring. Takstmannen gjør en objektiv vurdering av skaden, og vurderer en faglig forsvarlig utbedringsmetode. Det er imidlertid saksbehandleren i forsikringsselskapet som vurderer om skaden utløser erstatning.
  • Kostnadssammendrag: En samlet oversikt over alle kostnader i saken
  • Reparasjonskostnader
  • Egeninnsats
  • Kalkyle
  • Pristilbud fra impliserte parter
  • Skadesaneringen (selskapet og evt. egeninnsats)
  • Innbo, inventar, maskiner og løsøre
  • Husleietap (tapt utleieinntekt evt. bokostnader ved leie)
  • Påbudsforsikring (økte utgifter som følge av krav til oppgradering iht. dagens forskrifter)

Takstmannen kan rekvireres av skadelidte selv, advokat eller forsikringsselskap

"Erfaring forenkler prosessen!"

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss - fortrinnsvis på epost.

© Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Utviklet av:
pencilphone-handset