Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

VÅTROM

Bruk Våtromsnormen (BVN) som grunnleggende kvalitetssystem, så slipper utførende ytterligere dokumentasjoner! Vi hjelper dere gjerne å få dette på plass!

Når trer søknadsplikten inn? Henvisning til BVN 20.045 detalj 12b

 • Ved brudd på brannskille
 • Ved endring av bærekonstruksjoner
 • Ved bruksendring

 

BASSENG

Uavhengig kontroll av basseng kreves kun hvis byggherre eller kommunen mener det er behov for dette ???

Ser vi på problemene med Tøyenbadet og svært mange andre badeanlegg burde dette vært en krav ifm ALLE bassenganlegg!

 

MOSAIKK-, FLIS- OG NATURSTEINSARBEIDER

For større arbeider – benytt alltid et referansefelt som partene godkjenner FØR oppstart!

Er man i tvil om utførelsen blir tilfredsstillende, vil det normalt sett være langt rimeligere å engasjere en kontrollør som kjenner både normene og problemene!

Prosessen – trinn for trinn

 • Tiltakshaver(byggherre) sørger for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll

Kontrakt på arbeidene(anbefales)

Hent blanketter på standard.no

Husk å få med:

 • Krav til toleranser i fm utførelse(NS3420)
 • Skal BVN benyttes helt eller delvis

 

Tegningslister (riktig revisjon er viktig)

 • Detaljer – eventuelt prinsippløsninger
 • Sluk og membran
 • Rør og sanitær
 • Elektro
 • Ventilasjon

 

Fallskisse og plassering av sluk er viktigere enn noe annet.

 • Hvordan skal utførende støpe gulvet hvis de ikke vet hvordan det skal bygges opp???
 • Snitt – hvordan skal gulvet bygges opp
 • Plan med plassering og hvordan fallet er tenkt
 • Bruk ALLTID nedsenket dusjsone
 • BRUK KUN RENNE- ELLER HJØRNESLUK IFM FLISARBEIDER, det sikrer god avrenning

 

Styrings og kontrollskjema(hvem gjør hva)

 • Fremdriftsplan
 • Rutiner for arbeidet
 • Bilder
 • Sjekklister
 • Foto – den beste dokumentasjon fra A-Å
 • Sørg for en tilfredsstillende dokumentasjon av utførelse – Holte, Handyman, Kvalitetskontroll etc

 

Produktdokumentasjon

 • Produktgodkjenninger (Sintef Certification, eller annen europeisk godkjenning på valgte produkter) http://www.sintefcertification.no/Default.aspx?sectionId=11
  • Teknisk godkjenning (TG)
  • Produktsertifikat (PS)
  • Teknisk godkjenning (ETA) – ETAG 022 for membraner
  • Fagrådet for våtrom har også godkjent produkter som ikke har TG – se FFV

 

Spesielt viktig:

 • Membran
  • Bane/sveisemembran
   • da bør det alltid være en diffusjonsåpen smøremembran på toppen i dusjen i tillegg
  • Smøremembran og samhørighet med mansjetter
   • Riktig utførelse ved sluk
   • Riktig utførelse ved rørgjennomføringer
   • Riktig fall og høyde mellom sluk og terskel
   • Damptetthet mot yttervegg, tak og kalde rom
   • Bruk KUN gummi eller butyl ved sluk, gjennomføringer og overganger gulv/vegg i våtsoner

 

Anbefalt dokumentasjon(forenkler prosessen)

Detaljer eller prinsippløsninger anbefales

 • Gjennomgang av og ønsker i fm mønster plasseringer etc.
 • Egne kontrollister for dette – for alle fag
 • Fallskisse for ferdig gulv – BØR ALLTID UTFØRES!

2.0 Gjennomgang av dokumentasjon

Forenklet gjennomgang ved tilfredsstillende bruk av våtromsnormen

3.0 Gjennomføre inspeksjon

Inspeksjon av våtrom gjøres når membran er utført, men FØR fliser eller annet belegg utføres:

 • plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
 • visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
 • synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv
 • samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett og sluk og produkter som er benyttet
 • bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, slukmansjett og sluk
 • Rapport til prosjekterende og utførende (ansvarlig søker) ved avvik
 • Eventuell rapport til kommunen hvis ikke korrigert avvik

4.0 Rapportering

 

5.0 Bekreftelse av lukking

Formålet er å få prosjekterende og utførende til å lukke avvik

6.0 Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring

 • Oppsummere status for kontrollen for søker og tiltakshaver
 • Eventuelt rapport til kommunen ved åpne avvik

Ta gjerne kontakt for mer utfyllende informasjon og muligheter – enten pr tlf. 900 51 710 eller e-post tgaa@basseng-skade.no KFB AS har instruktører i våtromsnormen – som har jobbet med disse problemene hele livet!

Uavhengig kontroll av våtrom

Uavhengig kontroll av våtrom er innført som forskriftskrav i TEK 10 fra og med 1.1.2013.

Tiltaksklasse 1

Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger(brutt brannskille – gjelder også rørføringer fra annet brannskille).

Skifte av sluk i etasjeskiller av tre mellom boenheter/brannceller vil i de aller fleste tilfelle medføre at brannskillet brytes.

Kontroll av våtrom skal inneholde:

 • Kontroll av produksjonsgrunnlaget (tegningsliste)
 • Produksjonsunderlag for plassering av sluk (plan og høyde)
 • Spesifikasjon av membran, slukmansjett og sluk
 • utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget cisterne
 • Overløp fra vannfordelingsskap
 • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt – det er essensielt at produktene har en godkjenning – og at utførelse er ihht denne – se Sintef Certicifation eller Fagrådet for våtrom
 • Produksjonsunderlag for membranarbeider

Arbeid som er utført før kontroll(milepæl)

 • Montering av golvvarme
  • Hvis det benyttes jording av sluket SKAL kablen føres ut på oversiden av smøremembranen – aldri gjennom eller under klemringen
 • Utførelse av påstøp
 • Etablering av vanntett membran, samt tetting ved gjennomføringer(kan gjøres som underliggende eller overliggende membran)
 • Legging av vanntett belegg(som fungerer som membran)
 • Forankring av veggmontert toalett
 • Montert koplingsskap/fordelerskap for rør-i-rør system

 

Fuktsikring og lufttetthet

Inspeksjon av våtrom:

 • plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
 • visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
 • utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget cisterne
 • samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt

Påvist oppfyllelse av krav til lufttetthet:

Det vil være tilstrekkelig å påse at det foreligger dokumentasjon fra tetthetsprøvning (som del av kvalitetssikringen) av tilnærmet ferdigstilt bygning, og at måltallet er innenfor forskriftskravet.

Serieproduksjon av våtrom

For boligblokker med fem eller flere våtrom gjennomføres kontroller som framgår av tabell 5.3 for de fem første våtrommene. For serieproduksjon av flere enn fem våtrom tilpasses omfanget av våtromskontroll til resultatene av kontroll av de fem første våtrommene. Det betyr at kontrollen kan reduseres i omfang og gjøres som stikkprøver hvis resultatene er positive.

Bygging med våtromsmoduler

Produksjon av våtromsmoduler er underlagt produksjonskontroll og krav om sertifisering etter TEK10 kapittel 3. Ansvaret for fremskaffelse av dokumentasjon av produkter ligger hos prosjekterende eller utførende avhengig av hvem som har valgt produktet. Når våtrom bygges med sertifiserte våtromsmoduler kan kontrollen derfor begrenses til påvisning av at det er samsvar mellom produktsertifikatet og merking eller produktidentifikasjonen på våtromsmodulene som brukes.

Redusert kontroll ved bruk av standard eller norm

Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant anerkjent standard eller bransjenorm begrenses kontrollkravet i SAK10 til kontroll av at standardens eller normens anvisninger er fulgt.

Den forenklede kontrollen vil være særlig aktuell i tilfeller hvor Byggforskseriens anvisninger eller våtromsnormen fra Fagrådet for våtrom er benyttet. Bestemmelsen åpner også for andre lands bransjenormer, som for eksempel det svenske Byggkeramikrådets bransjeregler for våtrom.

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss , fortrinnsvis pr e-post.