Priser

Priser 2018

Prisliste basseng- og skadetakst

Arbeidsbeskrivelse Pr time Inkl. Mva

Svømmebasseng

Skadevurderinger – tilstandvurdering 2.400,-
Lekkasjesøk – Leaktronics(lytting med spesialapparat) 2.400,-
Prosjektering, beskrivelser, oppfølging etc. 2.400,-
Detaljer – innhenting av opplysninger fra leverandører etc. 2.400,-
Befaringer før 10:00 og etter 16) – tillegg  kr 750,-/time) Priser kan justeres uten varsel
Uavhengig kontroll (event. kjøretid og reisegodtgjørelse kommer i tillegg 2.400,-
Eventuelt avtalt fast dagspris 8-16 etter avtale
Prosjektrettet oppfølging og kontroll etter avtale

VÅTROM

Skader, rørskader, membranskader, tilstandsvurderinger, reklamasjon flisarbeider, feil fall, problemer med rensing av sluk, universell utforming. Avvik i forhold til Teknisk forskrift (TEK10/17) og våtromsnormen(BVN)

Befaringer  før 10:00 og etter 15  – tillegg kr 750,-/time.

Priser kan justeres uten varsel

2.400,-
Enkel våtromskontroll(visuell) Oslo/Akershus – basert på ca 2 t inkl kjøring.     Fuktmåling, sluksjekk, elastiske fuger, fuger i våtsoner, spoter 6.500,-
Tilstandsvurdering – grundig gjennomgang inkl rapport 12.000,-

UAVHENGIG KONTROLL – VÅTROM

For byggherre
Våtrom – etter medgått tid – normalt 3-5 timer avhengig av søker og utførendes prosjektering – snitt – Tiltaksklasse 1

For ytterligere våtrom kr 2.500,-/stk

Tid ifm befaring og bilgodtgjørelse kommer i tillegg!

 

 

10.000,-

 

Eventuelt avtales  timepris for hele jobben

oppfølging ved avvik – pr time (bør primært betales av utførende pga manglende prosjektering eller utførelse) – flere enheter – etter avtale!

2.400,-
 

For utførende

Etablering av KS system for å tilfredsstille loven og unngå avvik – ref SAK10. Eventuell opplæring og tilrettelegging på byggeplass kommer i tillegg (pr time ekskl. mva)  

1.920,-

Kurs gjennom Norsk Fagutdanning

Se www.kursguiden.no

Kurs Pris
Våtromsnormen Grunnmodul inkl A-modul S 8.250,-
Oppdatering A-modul 2.750,-
B-modul 5.700,-
Oppdatering B-modul 2.750,-
C-modul etter avtale
Ny plan- og bygningslov 2010

Priser endres uten varsel!

 3.300,-

BVN /Våtromnormen kommer i tillegg 1.876,-
evt leie 350,-

Disse kursene blir tilrettelagt av Norsk Fagskole – og KFB AS opererer som instruktør!
Kursene kan bestilles ved å sende en mail til tgaa@basseng-skade.no

Se nærmere info fagutdanning.no

Større oppdrag – og faste priser – etter avtale!

– erfaring forenkler prosessen! – og gir trolig lavere totalpris.

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester eller produkter, ikke nøl med å ta kontakt med oss, fortrinnsvis pr e-post.