AKTUELLE KURS

Kursoversikt

Se aktuelle kurs – datoer – og muligheter www.kursguiden.no  og www.kursagenten.no

For interne kurs – ta kontakt! Anbefales normalt ved 3-10 (og oppover) personer, avhengig av reisevei!

Våtrom – fall og membranløsninger?

Kortfattet kurs på 3 timer – før eller etter lunch

Hvordan sikre gode, og varige tekniske løsninger mht fall til sluk og membranarbeider

Riktig prosjektering

 • Prosjektering av fall og høyder ihht Teknisk forskrift (TEK 17), Våtromsnormen (BVN) og sunn fornuft

Riktig utførelse

 • Valg av produkter og løsninger
  • Underliggende overliggende membran
  • innebygget toalettsisterne
  • Tekniske godkjenninger fra Norge og Europa
  • Leverandørens anvisninger

Dokumentasjon

 • Dokumentasjon av utførelse – hva kreves?
 • Hvilke leverandører er best på dokumentasjon

Målgruppe

 • Alle faggrupper som prosjekterer, utfører og kontrollerer flisarbeider
 • MED HOVEDVEKT PÅ DE SOM UTFØRER FALL PÅ GULV OG MEMBRANARBEIDER på BÅDE GULV OG VEGG
 • Prosjektledere
 • Takstmenn som utfører forhåndsbefaring og overtagelser
 • Takstmenn og faggrupper som vurderer reklamasjoner MÅ kunne dette

Vurdering av flisarbeider – normer, estetikk og skjønn – reklamasjoner

3 timers  kurs (før eller etter lunch, gjerne sammen med Fall- og membranløsninger)

«komplett gjennomgang» som heldagskurs ca 7 timer

Hva er egentlig en mangel eller et avvik fra lover og regler?

 • Hva skyldes reklamasjonene?

Hvordan unngå reklamasjonene?

 • Riktig prosjektering
 • Underkonstruksjoner
 • Utførelse ihht NS3420 (mur og flis og annet)
 • Korrekte fall- og membranløsninger

Hvordan løser vi problemene?

 • Hvilke referanseverdier skal benyttes (forskrifter, lover, normer(NS), Våtromsnormen(BVN) annet?
 • Konsekvensanalyse
 • Lokale utbedringer
 • Dokumentasjon av avvik og løsninger

 

Målgruppe

 • Alle faggrupper som prosjekterer, utfører og kontrollerer flisarbeider
 • Prosjektledere
 • Takstmenn som utfører forhåndsbefaring og overtagelser
 • Takstmenn og faggrupper som vurderer reklamasjoner MÅ kunne dette

Tilstandsvurdering og skadeanalyse

Normalt et 7 timers kurs, men kan kortes ned ved spesielle behov

Hovedfokus på våtrom, men også konstruksjoner og flisarbeider generelt.

RIKTIG TILSTANDSVURDERING ER AVGJØRENDE FOR Å SIKRE ET RIKTIG GRUNNLAG FOR BÅDE TEKNISK TILSTAND OG SKADEANALYSE

 HVA MÅ GJØRES, HVA BØR GJØRES OG HVA TRENGER VI IKKE Å GJØRES NOE MED?

Referanseverdier

 • Hvilke referanseverdier skal benyttes (forskrifter, lover, normer(NS), Våtromsnormen(BVN) annet?

Hvilke konsekvenser har avviket?

 • Konsekvensanalyse

Hvordan løser vi problemene?

 • Lokale utbedringer, total utbedring eller andre løsninger

Dokumentasjon av avvik og løsninger

 • Trygghet for alle parter

Målgruppe

 • Alle faggrupper som prosjekterer, utfører og kontrollerer flisarbeider
 • Prosjektledere
 • Takstmenn som utfører forhåndsbefaring og overtagelser
 • Takstmenn og faggrupper som vurderer reklamasjoner MÅ kunne dette

Det perfekte våtrom

Dagskurs ca 7-8 timer

 • Hvilke krav og muligheter foreligger?

  • Lover og regler
 • Prosjektering og utførelse av våtrom fra A-Å

  • Hva MÅ vi dokumentere?
  • Fall og slukløsninger
  • Membranløsninger
 • Hovedfokus – løsninger keramiske fliser

  • Valg av formater

Målgruppe

 • Alle faggrupper som prosjekterer, utfører og kontrollerer
 • Det essensielle er at faggruppene snakker sammen – og forstår problemene på tvers av fagene
 • Takstmenn som vurderer våtrom ønsker å være oppdatert på «nye produkter og løsninger»

Hva en eiendomsmegler må og bør vite om våtrom og generelle flisarbeider

En enkel innføring i tilstandsanalyse

Uavhengig kontroll

FVD og dokumentasjonskrav

Hva en selger må vite, og bør vite, ved salg av fliser og tilbehør

Reklamasjon- og skadetakst våtrom og flisarbeid

Befaringshåndtering og takstrapporter.

Svømmebassenger

Konstruksjoner med keramiske fliser